Skip to main content

Днес ще пиша за Любовта, като най-хубавото чувство на света….

– „Нима?“ казва си Егото. „Забрави за това!“. Не си ли спомняш раните и сломената си душа? Какво ти коства това? Не помниш ли падането?

– О, помня и знаеш ли, хубаво е че помня, защото ако не изгориш нещо в себе си, не би могъл да прогледнеш …. След време в сърцето избуяват цветя, диви цветя, носещи в себе си живот, мъдрост и ухание … Това те прави готов да обичаш себе си, света и любовта …. Не се ли прераждаме всички така …., именно чрез диханието на Любовта?

Е, днес май ми се обича …. И няма нищо по-хубаво от това!

Charm Soul

Charm Soul

Думите за мен са дихание.... , чрез тях човек твори магия, създавайки пътища, по които душата израства, търсеща и губеща се, а след това намерила своята сакрална същност, засиява все по-ярко.....

Оставете коментар