Skip to main content

В училище ми разясниха:

„Местоимението

е самостойна,

изменяема

част

на речта,

която

замества

име“

Аз,

ти,

той, тя, то,

ние,

вие,

те.

 

В училище не ми разясниха:

Признава ли

граматиката

сърцето ми?

Прощава ли

сърцето

граматични грешки?

 

Когато те срещнах,

разбрах:

рАЗясненията

и грамаТИката

не биха могли

изцяло

да опишат

местоимеНИЕто.

 

Любовта

е несамостойна

неизменна

част

от живота

която

замества

Нищото.

Аз,

Ти,

Ние.

Виктория Генчева

Виктория Генчева

В тълковния речник думата „автобиография“ е определен като съчинение, в което човекът описва собствения си живот. Ще възразя по детински- невъзможно е да опиша краткия си (но не кратък откъм емоции и не кратен на нещастия) живот.

Оставете коментар